Gizlilik Siyasəti

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Siyasət https://upuge.com/ saytı, saytın mobil versiyası və mobil cihazlar üçün tətbiq vasitəsilə əlçatan olan "UPUGE" sosial şəbəkəsinin sahibi olan "UPUGE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sənədidir (Əsas dövlət qeydiyyat nömrəsi: 000000, Bakı şəhəhəri) (bundan sonra, "Sosial Şəbəkənin Administrasiyası") və sayt, saytın mobil versiyası və tətbiqdən, eləcə də UPUGE Live tətbiqindən ibarət olan UPUGE sosial şəbəkəsini (bundan sonra, "Sosial şəbəkə") istifadə edən fiziki şəxslər (bundan sonra, "İstifadəçilər") haqqındakı məlumatların (bundan sonra, "Məlumat") emalı və qorunması qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Bu Siyasətin məqsədi İstifadəçilər haqqında məlumatların, o cümlədən onların şəxsi verilənlərinin icazəsis giriş və açıqlamalardan qorunmasını təmin etməkdir.

1.3. Sosial şəbəkənin İstifadəçiləri haqqında məlumatların toplanması, saxlanılması, yayılması və qorunması münasibətləri bu Siyasət və Lisenziya müqaviləsi (bundan sonra birlikdə, "Qaydalar"), həmçinin AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

1.4. Sosial şəbəkədən istifadənin əsas şərti İstifadəçinin Qaydaları qəbul etməsidir. Sosial şəbəkəyə hər giriş və/və ya faktiki istifadə zamanı İstifadəçi bu Siyasətin şərtlərini, həmçinin https://upuge.com/terms/terms ünvanında əlçatan olan, Sosial şəbəkədən faktiki istifadə zamanı mövcud olan versiyada Lisenziya Müqaviləsinin (bundan sonra - "Müqavilə") şərtlərini qəbul edir. Siyasətdə istifadə olunan bir sıra terminlər Lisenziya Müqaviləsində müəyyən edilmiş mənalara malikdir.

1.5. İnternet şəbəkəsindən istifadə edən istənilən istifadəçi Siyasətin hazırkı versiyasına https://upuge.com/terms/terms ünvanına keçməklə daxil ola bilər. Bu Siyasət Sosial şəbəkənin Administrasiyası tərəfindən dəyişdirilə bilər. Siyasətə hər hansı dəyişilik müstəqil şəkildə Sosial şəbəkənin Administrasiyası tərəfindən edilir və bu dəyişikliklərin dərc edilməsinin ertəsi günü qüvvəyə minir. İstifadəçilər Siyasətə edilmiş dəyişikliklərlə müstəqil şəkildə tanış olmaq öhdəliyi daşıyırı. İstifadəçinin bu Siyasətin şərtlərinə dəyişikliklərin edilməsindən sonra faktiki olaraq Sosial şəbəkədən istifadə etməsi onun yeni şərtləri qəbul etməsi deməkdir.

1.6. İstifadəçinin bu Siyasətin şərtlərini qəbul etməməsi halında Sosial şəbəkədən istifadə dərhal dayandırılmalıdır.

2. Sosial şəbəkədən istifadə şərtləri

2.1. Sosial şəbəkənin Administrasiyası Müqavilədə müəyyən edilmiş şərtlər çərçivəsində İstifadəçiyə ağlabatan və vicdanlı şəkildə Sosial şəbəkədən istifadə lisenziyasını təqdim etməklə, hesab edir ki, İstifadəçi:

  • Sosial şəbəkədə qeydiyyatdan keçmək və onu istifadə etmək üçün zəruri olan bütün hüquqlara sahibdir;
  • lisenziya almaq və Sosial şəbəkədən istifadə etmədək üçün zəruri olan həddə özü haqqında etibarlı məlumatları qeyd edir;
  • İstifadəçinin özü haqqında Sosial şəbəkədə yerləşdirdiyi məlumatların onun Şəxsi səhifəsində əks olunacağını, həmçinin belə məlumatların İstifadəçi tərəfindən Sosial şəbəkənin funksiyaları çərçivəsində başqa rejim seçilmədiyi halda Sosial şəbəkənin digər istifadəçiləri üçün əlçatan olacağını və/və ya "İnternet" şəbəkəsinin istifadəçilərinin sorğuları əsasında axtarış sistemləri tərəfindən indekslənə biləcəyini anlayır və qəbul edir.

2.2. Sosial şəbəkənin Administrasiyası İstifadəçilər haqqında əldə edilmiş məlumatların Sosial şəbəkənin Administrasiyasının İstifadəçi qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün zəruri olduğu hallar istisna olmaqla, onların etibarlılığını yoxlamır.

3. Məlumatların emalının məqsədləri

İstifadəçilər ilə bağlanmış müqaviləni (https://upuge.com/terms/terms ünvanında yerləşdirilən Lisenziya müqaviləsi) yerinə yetirmək məqsədilə Sosial şəbəkənin Administrasiyası şəxsi məlumatlar daxil olmaqla, İstifadəçilər haqqında məlumatların emalını həyata keçirir.

4. İstifadəçilər haqqında Məlumatların tərkibi

4.1. Sosial şəbəkənin Administrasiyası tərəfindən emal edilən Məlumatlara daxildir:

4.1.1. Aşağıdakı mənaları ifadə edən hesab məlumatları:

(a) Sosial Şəbəkədə qeydiyyat zamanı hesab yaratmaq üçün İstifadəçinin təqdim etdiyi İstifadəçi haqqında məlumatlar;

(b) Sosial Şəbəkədən istifadə zamanı hesabı redaktə edərkən İstifadəçi tərəfindən doldurulmuş əlavə məlumatlar;

(c) Sosial Şəbəkə Administrasiyasının tələbi ilə Sosial Şəbəkənin funksionallığını təmin etmək barədə müqavilədən irəli gələn Şirkətin İstifadəçi qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi məqsədi ilə əlavə olaraq verilən məlumatlar.

Sosial Şəbəkə Administrasiyası tərəfindən alınan Hesab məlumatları Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq şəxsi məlumat kimi qəbul ediləcək həcmdə olarsa, Sosial Şəbəkə Administrasiyası tərəfindən cari Siyasətin şərtlərinə əsasən şəxsi məlumatlar kimi emal edilir.

4.1.2. Sosial Şəbəkənin işləməsi üçün zəruri olan şəxsi məlumatlar olmayan digər məlumatlar, yəni:

(a) texniki qurğular (cihazlar), Sosial şəbəkə ilə texnoloji qarşılıqlı əlaqə (o cümlədən, host IP-ünvanı, istifadəçinin əməliyyat sisteminin növü, brauzer növü, coğrafi mövqe, İnternet xidmət təchizatçısı) haqqında məlumatlar;

(b) Sosial şəbəkəyə əlfəcinlərin istifadəsilə giriş zamanı avtomatik olaraq əldə edilən məlumatlar (cookies);

(c) istifadəçilər tərəfindən Sosial şəbəkədə hesabın redaktə edilməsi bölməsindən kənar bölmədə yaradılan məlumatlar;

(d) İstifadəçinin Sosial Şəbəkədəki fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən məlumatlar, xüsusən də hər hansı bir məzmunun əlavə edilməsi barədə məlumat;

(e) digər İstifadəçilərin Sosial şəbəkədəki fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən məlumatlar;

(f) İnternet xidmətlərindən istifadəyə dair ümumiləşdirilmiş analitik məlumat.

4.2. Aşağıdakı cədvəldə İstifadəçilərlə bağlanmış müqaviləni yerinə yetirmək üçün Sosial Şəbəkə Administrasiyası tərəfindən emal edilən Hesab məlumatları və Digər məlumatların siyahısı verilmişdir:

Toplanan Məlumatlar

Emal məqsədi

Sosial Şəbəkədən istifadə edərkən bütün platformalar üçün ümumi (veb versiyası, Android və iOS üçün tətbiqlər)

Hesab məlumatları (şəxsi məlumatlar), yəni:

1) Sosial Şəbəkədə qeydiyyat zamanı hesab yaratmaq üçün İstifadəçinin təqdim etdiyi İstifadəçi haqqında məlumatlar: ad, soyad, doğum tarixi, cinsiyyət, mobil telefon nömrəsi;

2) Sosial Şəbəkədən istifadə zamanı hesabı redaktə edərkən İstifadəçi tərəfindən doldurulmuş əlavə məlumatlar: e-poçt ünvanı, ailə vəziyyəti, doğma şəhər, yaşadığı şəhər, təhsili və karyera, hərbi xidmətdən keçdiyi yer haqqında məlumat, şəkillər;

3) Sosial Şəbəkə Administrasiyasının tələbi ilə İstifadəçi tərəfindən əlavə olaraq verilən məlumatlar (İstifadəçi tərəfindən hesabda qeyd edilən ad, soyad, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, şəkil kimi məlumatlar; ərizəçinin qanuni nümayəndəsi haqqında məlumatlar (qanuni nümayəndənin ad, soyad və ata adı)).

Xüsusən Sosial Şəbəkəyə girişi təmin etmək, Sosial Şəbəkəni idarə etmək, Sosial Şəbəkədəki hesabın hesaba girişi bərpa etməyi tələb edən ərizəçiyə məxsus olduğunu təsdiqləmək üçün İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

İstifadəçinin telefon nömrəsi sahibi Şirkət olan https://upuge.com xidmətinə İstifadəçinin telefon nömrəsini təsdiqləmək üçün ötürülür.

Digər məlumatlar (şəxsi olmayan məlumatlar), yəni:

4) Sosial Şəbəkədən istifadə zamanı İstifadəçinin fəaliyyəti, o cümlədən Sosial Şəbəkə interfeysi çərçivəsində klikləmə və keçidlər, qrupa qoşulma/qrupdan çıxma, digər istifadəçiləri dostların siyahısına əlavə etmək, görüşlərdə iştirak etmək/iştirakdan imtina etmək barədə məlumatlar;

5) digər İstifadəçilərin Sosial şəbəkədəki fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən məlumatlar (digər İstifadəçilər tərəfindən fotoşəkillərdə və videolarda işarələr).

(f) İnternet xidmətlərindən istifadəyə dair ümumiləşdirilmiş analitik məlumat.

Sosial Şəbəkənin işini və fərdiləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusən Sosial Şəbəkənin idarə edilməsi məqsədilə İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

Sosial şəbəkənin veb versiyası (https://upuge.com/)

Digər məlumatlar (şəxsi olmayan məlumatlar), yəni:

6) Sosial şəbəkəyə giriş zamanı əldə edilən və texniki qurğular (cihazlar), Sosial şəbəkə ilə texnoloji qarşılıqlı əlaqə (host IP-ünvanı, istifadəçinin əməliyyat sisteminin növü, brauzer növü, coğrafi mövqe, İnternet xidmət təchizatçısı, kameraya, mikrofona və sair funksiyalara çıxış imkanına icazə verilən zaman əldə olunan məlumatlar) haqqında məlumatlardan ibarət olan texniki məlumatlar;

7) Sosial şəbəkəyə əlfəcinlərin istifadəsilə giriş zamanı avtomatik olaraq əldə edilən məlumatlar (cookies).

Sosial Şəbəkənin işini və fərdiləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusən Sosial Şəbəkənin idarə edilməsi məqsədilə İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

Android üçün UPUGE tətbiqi

Digər məlumatlar (şəxsi olmayan məlumatlar), yəni:

8) Tətbiqin İstifadəçi tərəfindən istifadəsi zamanı Sosial Şəbəkə Administrasiyası üçün əlçatan olan məlumatlar, o cümlədən cihazın növü (Smartfon/Planşet/Wear), cihazın adı, GAID, OpenUDID, ƏS versiyası, cihaz modeli, İstifadəçinin ünvan kitablarından məlumatlar (mobil cihazda və tətbiqetmələrdə), saat qurşağı, seçilən dil, İstifadəçinin hesab qeydləri siyahısı, istifadəçinin hesab qeydləri ilə əlaqəli telefon nömrələri, Device ID For Vendor, Wi-Fi şəbəkəsinin adı, MAC Wi-Fi giriş nöqtələri, mobil operator adı, operator şəbəkəsi kodu (MNC), İstifadəçi ID-si, ƏS adı, tətbiq versiyası, İstifadəçinin mobil cihazının buraxılış ili, İnternet bağlantısı növü, Apps Flyer UID.

Sosial Şəbəkənin işini və fərdiləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusən Sosial Şəbəkənin idarə edilməsi məqsədilə İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

iOS üçün UPUGE tətbiqi

Digər məlumatlar (şəxsi olmayan məlumatlar), yəni:

9) Tətbiqin İstifadəçi tərəfindən istifadəsi zamanı Sosial Şəbəkə Administrasiyası üçün əlçatan olan məlumatlar, o cümlədən cihazın növü (Smartfon/Planşet/iPod), cihazın adı, IDFA, OpenUDID, Apps Flyer UID, ƏS versiyası, cihaz modeli, istifadəçinin ünvan kitablarından məlumatlar (mobil cihazda və tətbiqetmələrdə), saat qurşağı, seçilən dil, İstifadəçinin hesab qeydləri siyahısı, istifadəçinin hesab qeydləri ilə əlaqəli telefon nömrələri, Device ID For Vendor, coğrafi koordinatlar, Wi-Fi şəbəkəsinin adı, MAC Wi-Fi giriş nöqtələri, mobil operator adı, operator şəbəkəsi kodu (MNC), İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış tətbiqlər.

Sosial Şəbəkənin işini və fərdiləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusən Sosial Şəbəkənin idarə edilməsi məqsədilə İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

UPUGE tətbiqindən istifadə edərkən bütün platformalar üçün ümumi (Android və iOS üçün tətbiqlər)

Hesab məlumatları (şəxsi məlumatlar), yəni:

10) UPUGE tətbiqində qeydiyyat zamanı hesab yaratmaq üçün İstifadəçinin təqdim etdiyi İstifadəçi haqqında məlumatlar: mobil telefon nömrəsi;

11) Sosial Şəbəkə Administrasiyasının tələbi ilə İstifadəçi tərəfindən əlavə olaraq verilən məlumatlar (İstifadəçi tərəfindən hesabda qeyd edilən ad, soyad, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, şəkil kimi məlumatlar; ərizəçinin qanuni nümayəndəsi haqqında məlumatlar (qanuni nümayəndənin ad, soyad və ata adı)).

Xüsusən tətbiqə girişi təmin etmək, tətbiqi idarə etmək, tətbiqdəki hesabın hesaba girişi bərpa etməyi tələb edən ərizəçiyə məxsus olduğunu təsdiqləmək üçün İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

Android üçün UPUGE tətbiqi

Digər məlumatlar (şəxsi olmayan məlumatlar), yəni:

12) Tətbiqin İstifadəçi tərəfindən istifadəsi zamanı Sosial Şəbəkə Administrasiyası üçün əlçatan olan məlumatlar, o cümlədən cihazın növü (Smartfon/Planşet/Wear), cihazın adı, GAID, OpenUDID, ƏS versiyası, cihaz modeli, saat qurşağı, seçilən dil, İstifadəçinin hesab qeydləri siyahısı, istifadəçinin hesab qeydləri ilə əlaqəli telefon nömrələri, Device ID For Vendor, Wi-Fi şəbəkəsinin adı, MAC Wi-Fi giriş nöqtələri, mobil operator adı, operator şəbəkəsi kodu (MNC), İstifadəçi ID-si, ƏS adı, tətbiq versiyası, İstifadəçinin mobil cihazının buraxılış ili, İnternet bağlantısı növü, Apps Flyer UID.

Tətbiqin işini və fərdiləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusən tətbiqin idarə edilməsi məqsədilə İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

iOS üçün UPUGE tətbiqi

Digər məlumatlar (şəxsi olmayan məlumatlar), yəni:

13) Tətbiqin İstifadəçi tərəfindən istifadəsi zamanı Sosial Şəbəkə Administrasiyası üçün əlçatan olan məlumatlar, o cümlədən cihazın növü (Smartfon/Planşet/iPod), cihazın adı, IDFA, OpenUDID, Apps Flyer UID, ƏS versiyası, cihaz modeli, saat qurşağı, seçilən dil, İstifadəçinin hesab qeydləri siyahısı, istifadəçinin hesab qeydləri ilə əlaqəli telefon nömrələri, Device ID For Vendor, coğrafi koordinatlar, Wi-Fi şəbəkəsinin adı, MAC Wi-Fi giriş nöqtələri, mobil operator adı, operator şəbəkəsi kodu (MNC), İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış tətbiqlər.

Tətbiqin işini və fərdiləşməsini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusən tətbiqin idarə edilməsi məqsədilə İstifadəçi ilə bağlanmış müqavilənin yerinə yetirilməsi.

4.3. Sosial Şəbəkənin funksionallığı və istifadəsi qaydaları ilə İstifadəçiyə, bu Siyasətin 4.1 və 4.2-ci bəndlərində göstərilənlərdən başqa, əgər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə zidd deyilsə, Sosial Şəbəkədə hər hansı digər məlumat (əgər varsa) yerləşdirmək imkanı verilə bilər. Eyni zamanda Sosial Şəbəkə Administrasiyasının biometrik və xüsusi kateqoriyalı məlumatları emal etmək məqsədi yoxdur. İstifadəçi arzu olunan məxfilik səviyyəsini nəzərə alaraq, özü haqqında məlumat yerləşdirərkən, bu məlumatın İnternet şəbəkəsinin qeyri-müəyyən istifadəçi qrupu üçün əlçatan ola biləcəyini başa düşür.

4.4. Şirkət, biometrik məlumatları və xüsusi kateqoriyalı məlumatları emal etmək məqsədi daşımır və emal etmir (xüsusilə istifadəçiləri müəyyənləşdirmək üçün şəkildən istifadə etmir).

5. İstifadəçilər haqqında məlumatların emalı

5.1. İstifadəçilər haqqında məlumatların emalı aşağıdakı prinsiplərə uyğun həyata keçirilir:

a) şəxsi məlumatların emalı məqsələrinin və üsullarının qanuna uyğunluğu;

b) dürüstlük

c) belə məlumatların emalı məqsədlərinin onların toplanması zamanı əvvəlcədən müəyyən olunmuş məqsədlərə, eləcə də Sosial şəbəkənin Administrasiyasının səlahiyyətlərinə uyğunluğu;

ç) emal edilən Hesab və Digər məlumatların həcminin və xarakterinin, onların emalı üsullarının Hesab və Digər məlumatların emalı məqsədlərinə uyğunluğu;

d) Hesab və Digər məlumatların bir-biri ilə uyğunlaşmayan məqsədləri üçün yaradılmış verilənlər bazasının birləşdirilməsinə yol verilməməsi.

5.1.1. Hesab və Digər məlumatların emalı şərtləri və məqsədləri

Sosial şəbəkənin Administrasiyası İstifadəçinin Hesab və Digər məlumatlarının emalını Sosial şəbəkənin Administrasiyası və belə İstifadəçi arasında Sosial şəbəkədən istifadə hüququ üzrə lisenziyanın verilməsi haqqında Müqavilənin yerinə yetirilməsi məqsədilə həyata keçirilir (Lisenziya razılaşmasının 3-cü bölməsi https://upuge.com/terms/terms.

5.1.2. Hesab və Digər məlumatların toplanması

İstifadəçinin Hesab məlumatlarının toplanması Sosial şəbəkədə qeydiyyatdan keçən zaman, eləcə də daha sonra İstifadəçi tərəfindən öz təşəbbüsü ilə Sosial şəbəkənin alətlər dəsti vasitəsilə özü haqqında əlavə məlumatların daxil edilməsi zamanı həyata keçirilir. Digər məlumatlar İstifadəçinin Sosial Şəbəkədən istifadəsi zamanı toplanır

5.1.3. Hesab və Digər məlumatların saxlanması və istifadəsi

İstifadəçilərin Hesab və Digər məlumatları Azərbaycan Respublikasının ərazisində emal edilir və saxlanılır, bu zaman saxlanma elektron daşıyıcılarda, emal isə, Hesab və Digər məlumatların avtomatlaşdırılmamış emalı qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirmək üçün zəruri olan hallar istisna olmaqla, avtomatlaşdırılmış sistemlərin istifadə olunması ilə həyata keçirilir.

Hesab məlumatları və Digər məlumatlar Sosial Şəbəkə Administrasiyası tərəfindən emal məqsədlərinə çatana qədər, yəni İstifadəçi ilə Müqavilənin müddəti bitənədək saxlanılır.

Şəxsi səhifənin silinməsi halında Sosial şəbəkənin Administrasiyası İstifadəçinin lazımi Hesab və Digər məlumatları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müddət ərzində elektron daşıyıcılarında saxlayır. Şəxsi səhifənin İstifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə silinməsi halında İstifadəçi şəxsi səhifəsini silmə anından etibarən 183 gün müddətində bərpa etmək hüququna malikdir.

5.1.4. Hesab və Digər məlumatların ötürülməsi

İstifadəçilərin Hesab və Digər məlumatları hazırkı Qaydalarda birbaşa nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, hər hansı üçüncü şəxsə ötürülmür. İstifadəçinin razılığı olduqda, Sosial şəbəkənin Administrasiyasının üçüncü şəxs-kontragentləri tərəfindən əldə edilən məlumatların məxfiliyinin qorunması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi şərtilə, İstifadəçinin məlumatlarının belə kontragentlərə ötürülməsi mümkündür. Xüsusilə, Sosial şəbəkədə əlçatan olan Tətbiqlər Sosial şəbəkənin Administrasiyasından asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən və Sosial şəbəkənin Administrasiyasının adından və ya onların tapşırığına əsasən çıxış etməyən üçüncü şəxslər (tərtibatçılar) tərəfindən yerləşdirilir və dəstəklənir. İstifadəçilər Sosial şəbəkənin tətbiqlər platforması daxil olmaqla, müvafiq tətbiqlərdən istifadə etməzdən öncə, müstəqil şəkildə bu cür üçüncü şəxslərin (tərtibatçıların) xidmətlərin göstərilməsi üzrə qaydaları və şəxsi məlumatların qorunması üzrə siyasəti ilə tanış olmalıdır. Sosial şəbəkə Tətbiq Platformasında tətbiqetmələrin istifadəsi halında, telefon nömrəniz və/və ya e-poçtunuz və/və ya adınız (tətbiqdə icazə/qeydiyyat üçün minimum hansı məlumatın tələb olduğuna əsasən Tətbiq Platformasında belə bir tətbiqdən istifadə etmək imkanı təmin etmək üçün müvafiq Tətbiqin sahibinə (hazırlayana) ötürüləcəkdir. Bundan əlavə, tətbiqi yükləyərkən bildirilən razılığınızla, Sosial Şəbəkə Administrasiyası ayrıca adınızı, soyadınızı və şəklinizi tətbiq sahiblərinə (hazırlayanlara) ötürmək hüququna malikdir.

Dövlət orqanlarının (yerli özünüidarəetmə orqanları) tələbi əsasında İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarının təqdim edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq və eyni zamanda Şirkətin bu Siyasətin 3-cü hissəsində göstərilən emal məqsədlərinə əməl etməsini nəzərə alaraq, İstifadəçi İstifadəçinin hesab məlumatlarını və digər məlumatlarını toplama, qeyd etmə, sistemləşdirmə, yığma, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə), müqayisə, çıxarma, istifadə, şəxsiyyətdən kənarlaşdırma, bloklama, silmə və məhv etmə daxil olmaqla emal etmək barədə razılığa gəlir və Şirkətə icra etməyi, həmçinin bağlı şəxslərə və tərəfdaşlara tapşırmağı, filiallara və tərəfdaşlara onların sərəncamında olan və yuxarıdakı məqsədlərə çatmaq üçün zəruri olan, eləcə də tam və/və ya mətn dəyərləri və identifikatorlar şəklində olmaqla, onların avtomatlaşdırılmış emal nəticələrini emal etməyi (müəyyən metodlarla) tapşırır, Şirkət tərəfindən bu cür emal sifarişinin yerinə yetirilməsi üçün bağlı şəxslərə və/və ya ortaqlara Hesab və Digər məlumatların ötürülməsi ilə, həmçinin bağlı şəxslər və/və ya ortaqlardan toplanması (qəbulu) və yuxarıda göstərilən sifarişin icrası nəticəsində bağlı şəxslərdən və tərəfdaşlardan alınan İstifadəçinin Hesab və Digər məlumatlarının birgə emalı ilə razılaşır.

Siyasətin bu bəndi ilə əlaqədar olaraq, bağlı olan şəxslər və tərəfdaşlar, İstifadəçilər və/və ya İstifadəçilərə müstəqil xidmətlər göstərən şəxslər qarşısında Şirkətin müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin edən və Şirkətlə bağlanan müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün İstifadəçilərin məlumatlarının emalı üçün qanuni əsasları təmin edən şəxslər kimi başa düşülür.

5.1.5. Hesab məlumatları və Digər məlumatların emalının dayandırılması

Hesab məlumatları və Digər məlumatların emalı məqsədlərinə çatdıqdan sonra Sosial Şəbəkə Administrasiyası, "Şəxsi məlumatlar haqqında" Federal Qanunda nəzərdə tutulmuş üsullardan biri ilə Hesab məlumatları və Digər məlumatların emalını dayandırır.

6. İstifadəçilərin hüquq və öhdəlikləri

6.1. İstifadəçilər aşağıdakı hüquqlara sahibdir:

6.1.1. loqin və şifrədən istifadə etməklə Sosial şəbəkədəki Şəxsi səhifələrini yükləmək yolu ilə özü haqqında məlumatlara sərbəst və pulsuz çıxış imkanı vermək;

6.1.2. Sosial şəbəkənin funksionalını nəzərə alaraq, Sosial şəbəkənin alətlər dəsti vasitəsilə özü haqqında məlumatlar üçün arzu olunan məxfilik səviyyəsini hazırkı Siyasətin 6.3-cü bəndinə uyğun olaraq qurmaq;

6.1.3. əlavə və düzəlişlərin aktual və həqiqi məlumatlar ehtiva etməsi şərtilə, İstifadəçinin Sosial şəbəkədəki Şəxsi səhifəsində olan özü haqqında məlumatlara müstəqil şəkildə əlavələr və düzəlişlər etmək;

6.1.4. Sosial şəbəkədəki Şəxsi səhifəsindən özü haqqında məlumatları silmək;

6.1.5. Hesab məlumatları natamam, köhnə, etibarsız, qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş məlumatlar olduqda və ya müəyyən edilmiş emal məqsədi üçün zəruri olmadıqda, eləcə də hazırkı Siyasətin 6.1.3. və 6.1.4. bəndləri ilə nəzərdə tutulmuş əməliyyatları müstəqil şəkildə yerinə yetirmək mümkün olmadıqda, Sosial şəbəkənin Administrasiyasından bu cür məlumatlarının dəqiqləşdirilməsini, bloklanmasını və ya silinməsini tələb etmək;

6.1.6. sorğu göndərmək yolu ilə Sosial şəbəkənin Administrasiyasından Hesab məlumatlarının emalına dair məlumatları əldə etmək.

6.2. Sosial şəbəkə universal ünsiyyət və insanları axtarma vasitəsi olduğundan və Sosial şəbəkənin əsas funksiyası köhnə və yeni tanışlarla əlaqə yaratmaq və ünsiyyətdə olmaq olduğundan, qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçi haqqında aşağıdakı məlumatlar İnternet şəbəkəsinin istifadəçiləri üçün əlçatan olacaq:

6.2.1. İstifadəçinin adı və soyadı, doğum tarixi (ili göstərməməklə), doğma şəhər, yaşayış şəhəri;

6.2.2. profil şəkli;

6.2.3. İstifadəçinin dost, fotoşəkil, qrup, oyun, video və hədiyyə sayı.

6.3. İstifadəçi tərəfindən özü haqqında məlumatların məxfilik səviyyəsinin tənzimlənməsi:

6.3.1. Hazırkı Qaydaların 6.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətləri nəzərə alaraq, İstifadəçi Hesab məlumatları üçün aşağıdakı məxfilik səviyyələrindən birini qura bilər:

a) məlumatlar Sosial şəbəkənin bütün İstifadəçiləri üçün əlçatandır;

b) məlumatlar yalnız İstifadəçinin dostu statusuna malik olan şəxslər üçün əlçatandır;

c) məlumatlar yalnız İstifadəçi üçün əlçatandır.

6.3.2. Hazırkı Qaydaların 6.2-ci bəndində qeyd olunan məlumatlar üçün İstifadəçi aşağıdakı məxfilik səviyyələrindən birini qura bilər:

a) məlumatlar İnternet şəbəkəsinin bütün İstifadəçiləri üçün əlçatandır və axtarış sistemləri tərəfindən indeksləşdirilir;

b) məlumatlar İnternet şəbəkəsinin İstifadəçiləri üçün əlçatan deyil və axtarış sistemləri tərəfindən indeksləşdirilmir.

6.3.3. Sosial şəbəkənin Administrasiyası İstifadəçinin Hesab məlumatlarının həmin İstifadəçinin seçdiyi məxfilik səviyyəsinə uyğun olaraq onun məlumatlarına çıxış imkanı əldə etmiş Sosial şəbəkənin digər İstifadəçiləri tərəfindən açıqlanmasına görə məsuliyyət daşımır.

6.3.4. İstifadəçinin Şəxsi səhifəsindən hesab məlumatlarının (digər istifadəçi məlumatları) siliniməsi və ya İstifadəçinin Şəxsi səhifəsinin Sosial şəbəkədən silinməsi zamanı digər İstifadəçilər tərəfindən kopyalanmış və ya digər İstifadəçilərin səhifəsində saxlanılan İstifadəçi haqqında məlumatlar silinmir.

7. İstifadəçilər haqqında məlumatların qorunması üzrə tədbirlər

7.1. Sosial şəbəkənin Administrasiyası İstifadəçinin Hesab və Digər məlumatlarının qeyri-qanuni və ya təsadüfi çıxış imkanının əldə edilməsindən, silinməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, kopyalanmasından, yayılmasından, eləcə də digər qeyri-qanuni hərəkətlərdən qorunması məqsədilə texniki və təşkilati-hüquqi tədbirlər görür.

7.2. Sosial şəbəkəyə girişin avtorizasiyası üçün İstifadəçinin loqini (e-poçt ünvanı və ya mobil telefon nömrəsi) və şifrəsi istifadə olunur. Bu cür məlumatların qorunmasına görə məsuliyyəti İstifadəçi daşıyır. İstifadəçi öz loqin və şifrəsini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malik deyil, eləcə də onların məxfiliyinin qorunmasını təmin etmək üçün tədbirlər görməlidir.

7.3. İstifadəçilər haqqında məlumatların daha etibarlı şəkildə qorunmasını təmin etmək məqsədilə Sosial şəbəkənin Administrasiyası səhifənin mobil telefon nömrəsi ilə əlaqələndirilməsi sistemindən istifadə edir. Bu sistemi qoşmaq üçün İstifadəçi Sosial şəbəkənin Administrasiyasına mobil telefon nömrəsini təqdim etməlidir. Səhifə mobil telefon nömrəsi ilə əlaqələndirilmiş olduqda, loqin və ya şifrənin itirilməsi halında İstifadəçi mobil telefon nömrəsinə SMS-mesaj şəklində gələn bərpa kodu vasitəsilə səhifəyə çıxış imkanını bərpa edə bilər.

İstifadəçinin Sosial şəbəkədə qeydiyyatı, avtoarizasiyası, Şəxsi səhifə ilə əlaqələndirilmiş telefon nömrəsinin aktuallığının yoxlanması (verifikasiya), Şəxsi səhifəyə çıxış imkanının bərpası məqsədilə Sosial şəbəkənin Administrasiyası həmçinin İstifadəçinin telefon nömrəsinə yoxlama zəngi etmək hüququna malikdir. Yoxlama zəngini qəbul etdikdən sonra İstifadəçi müvafiq pəncərədə kodu - yoxlama zənginin edildiyi nömrənin son bir neçə rəqəmini daxil etməlidir. İstifadəçinin mobil cihazının əməliyyat sistemindən asılı olaraq, müvafiq pəncərədə kodun daxil edilməsi avtomatik icra edilə bilər. Yoxlama zəngini icra etmək üçün mütləq şərt olaraq, Sosial şəbəkənin Administrasiyasına İstifadəçinin mobil cihazında zəng tarixçəsinə çıxış imkanı vermək üçün Sosial şəbəkədə qeydiyyat və istifadə zamanı İstifadəçidən əvvəlcədən icazə alınmalıdır. İstifadəçinin mobil cihazında zəng tarixçəsinı çıxış imkanı ancaq yoxlama zəngi funksiyasının istifadəsi zamanı kodun təmin edilməsinin avtomatlaşdırılması, eləcə də spam və kütləvi qeydiyyatdan müdafiə məqsədilə istifadə edilir.

8. Sosial şəbəkənin Administrasiyasının məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması

8.1. Sosial şəbəkənin Administrasiyası İnternet və Sosial şəbəkənin istifadəsi nəticəsində İstifadəçi tərəfindən seçilmiş məxfilik səviyyəsinə uyğun olaraq İstifadəçi haqqında məlumatlara çıxış imkanı əldə etmiş üçüncü şəxslərin hərəkətlərinə görə, eləcə də məlumatların istifadəsinin nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır, belə ki, Sosial şəbəkədə yer alan bu cür məlumatlar İnternet şəbəkəsinin istənilən İstifadəçisi üçün əlçatandır. Sosial şəbəkənin Administrasiyası İstifadəçilərə Sosial şəbəkədə şəxsi məlumatların hansı həcmdə yerləşdirilməsi məsələsinə ciddi yanaşmağı tövsiyə edir.

9. İstifadəçlərin müraciətləri

9.1. Sosial Şəbəkə Administrasiyası tərəfindən emal edilən Hesab məlumatları və Digər məlumatlar, o cümlədən Sosial Şəbəkənin istifadəsi ilə əlaqədar İstifadəçinin şəxsi məlumatları, müraciət (tələb) edildikdə İstifadəçi və ya onun nümayəndəsinə verilir.

9.2. Sorğular yazılı şəkildə Sosial Şəbəkə Administrasiyasının yerləşdiyi ünvana və ya Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı digər formada göndərilir.

9.3. İstifadəçi, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Sosial Şəbəkə Administrasiyasına (onun yerləşdiyi ünvana) yazılı sorğu göndərərək şəxsi məlumatlarının emalına verdiyi razılığı ləğv etmək hüququna malikdir.

Redaksiya tarixi: 11.02.2021