XIX və XX əsrlərin kəsişməsində Azərbaycanda balıqçılıq – FOTO

XIX və XX əsrlərin kəsişməsində Azərbaycanda balıqçılıq – FOTO

Balıqçılıq Azərbaycanın ən iri sahələrindən biridir. XIX və XX əsrlərin kəsişməsində dərc olunmuş bir sıra fotolar və açıqçalar məhz balıq ticarətinə həsr olunub.

Xəzər dənizi, Kür və Azərbaycanın digər çaylarının sahillərində yaşayan əhali əsrlərdən bəri bu işlə məşğul olub.  

 

Bayıldakı balıqçı qayıqları. Foto Dmitri Yermakovundur. 1880-1885-ci illər

Bakının balıq bazarı, XIX əsrin sonu

Balıq tacirləri Bakıda, XIX əsrin sonu

Bobkovun Balçuqdakı mağazasında Xəzər Ağ balığı. Q.M.Krjijanovskinin xatirə ev-muzeyindən foto.

Quberniya küçəsindəki (ən sağdakı ev) balıqçılıq idarəsi. XX əsrin əvvəlinə aid açıqça

Xəzər dənizində balıqçı qayığı. Təxminən 1910-cu ilin stereoaçıqçası.

Bakıda qala divarları önündəki Nikolayevski küçəsi. Təxminən 1910-cu ilin stereoaçıqçası.

Balıqçı qayıqları

Balıqçı qayıqları

Bakı və Həştərxan quberniyalarının balıqçılarına həsr olunmuş açıqçalar. XIX əsrin sonu


Ülvi Azizov

2 Blog Paylaşım

Şərh